Συνάντηση με τον Πρύτανη του ΠΔΜ Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συναντήθηκε στις 26-04-2021 με τον Πρύτανη, Καθηγητή Θ. Θεοδουλίδη, και συζήτησε μαζί του το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας με τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Ακολούθησε γενική συζήτηση γνωριμίας του Πρύτανη με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των διοικητικών υπαλλήλων. Στη συνέχεια η συζήτηση συμπεριέλαβε θέματα του ενδιαφέροντος των διοικητικών υπαλλήλων όπως, βραβεία αριστείας σε […]

Συνάντηση με την Αντιπρύτανη Διοικητικών Θεμάτων του ΠΔΜ Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συναντήθηκε στις 22-04-2021 με την Αντιπρύτανη Διοικητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου, και συζήτησε μαζί της το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο θα δομηθεί η επικοινωνία του σωματείου των Διοικητικών Υπαλλήλων και των Συλλογικών/Μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Ακολούθησε γενική συζήτηση για θέματα του ενδιαφέροντος των διοικητικών υπαλλήλων όπως, βραβεία αριστείας σε διοικητικούς υπαλλήλους, θέματα χρηστής […]