Συνάντηση με την Αντιπρύτανη Διοικητικών Θεμάτων του ΠΔΜ Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συναντήθηκε στις 22-04-2021 με την Αντιπρύτανη Διοικητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου, και συζήτησε μαζί της το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο θα δομηθεί η επικοινωνία του σωματείου των Διοικητικών Υπαλλήλων και των Συλλογικών/Μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Ακολούθησε γενική συζήτηση για θέματα του ενδιαφέροντος των διοικητικών υπαλλήλων όπως, βραβεία αριστείας σε διοικητικούς υπαλλήλους, θέματα χρηστής διοίκησης και περιορισμό της γραφειοκρατίας, στήριξη των συμβασιούχων υπαλλήλων κ.α. Οι δύο πλευρές όρισαν τους διαύλους επικοινωνίας για τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία τους.