Συνάντηση με τον Πρύτανη του ΠΔΜ Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συναντήθηκε στις 26-04-2021 με τον Πρύτανη, Καθηγητή Θ. Θεοδουλίδη, και συζήτησε μαζί του το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας με τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Ακολούθησε γενική συζήτηση γνωριμίας του Πρύτανη με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των διοικητικών υπαλλήλων. Στη συνέχεια η συζήτηση συμπεριέλαβε θέματα του ενδιαφέροντος των διοικητικών υπαλλήλων όπως, βραβεία αριστείας σε διοικητικούς υπαλλήλους και στήριξη των συμβασιούχων υπαλλήλων κ.α. Από την πλευρά του Σωματείου εκφράστηκε η προθυμία να στηριχθούν οι δράσεις του Ιδρύματος.