Επικοινωνία

Ηλεκτρονική επικοινωνία: sdp@uowm.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:

  • Γεώργιος Καρυπίδης (Πρόεδρος) 24610-56230
  • Αθανάσιος Μπούρτσος (Αντιπρόεδρος) 24674-40006
  • Δημήτριος Λούγκας (Γενικός Γραμματέας) 23850-54614
  • Μαρία Λάππα (Ταμίας) 24610-68202
  • Βασίλειος Σαχινίδης (Οργανωτικός Γραμματέας) 23850-55001