Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο

Τη Γενική Συνέλευση αποτελούν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές στις 31/03/2022, είναι πενταμελές και αποτελείται από τους :

  • Γεώργιος Καρυπίδης (Πρόεδρος)
  • Αθανάσιος Μπούρτσος (Αντιπρόεδρος)
  • Δημήτριος Λούγκας (Γενικός Γραμματέας)
  • Μαρία Λάππα (Ταμίας)
  • Βασίλειος Σαχινίδης (Οργανωτικός Γραμματέας)