Ιστορική αναδρομή συλλόγου

Ο «Σύλλογος εργαζομένων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» ιδρύεται τον Ιούνιο 2006 με πρωτοβουλία των διοικητικών υπαλλήλων. Λαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων και της ανάπτυξής του Πανεπιστημίου.

Από το 2010 ο Σύλλογος αδρανοποιείται και μόνο το 2013 κινητοποιείται εκ νέου με δράσεις και εκδηλώσεις με αφορμή το Σχέδιο Αθηνά, το οποίο βαίνει αρνητικό για το Πανεπιστήμιο.

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια επέρχεται και πάλι αδράνεια στο Σύλλογο. Το 2017 καταγράφεται διάθεση και ενεργοποίηση πολλών υπαλλήλων για την ανασύστασή του και διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Συμβούλιο αναλαμβάνει και θέτει ως βασικούς στόχους του να επικαιροποιήσει το καταστατικό, να αναδείξει το Σύλλογο σε βασικό διεκδικητή των δικαιωμάτων των υπαλλήλων και να υποστηρίξει τους υπαλλήλους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.